06.08.2020 - Çekmeköy Web Portalı & Firma Rehberi &Çekmeköy Haber

2020 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararları 2020/1

2020 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararları 2020/1

Çekmeköy Kaymakamlığı kurban hizmetleri komisyonu 2020 yılı,İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon Kararları. Çekmeköy Kaymakamlığında yapılan toplantı da alınan kararlar.

Çekmeköy İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu 26/06/2020 tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulamasına Dair Tebliğ” gereğince 29/06/2020 Pazartesi günü saat 10:30’de Çekmeköy Kaymakamı Adem ARSLAN’ın Başkanlığında, aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımıyla Kaymakamlık Makamında toplanarak 2020 yılı Kurban çalışmalarında izlenecek kuralları belirlemiştir.Buna göre;

Çekmeköy İlçesinde mevcut Satış ve Kesim yeri kapasitelerinin tespit edilmesi, ihtiyaçların karşılanabileceği Satış ve Kesim Yerlerinin Çekmeköy Belediyesi tarafından belirlenerek 10/07/2020 tarihine kadar İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

Ayrıca özel kesim yeri için talepte bulunanların, 25 Temmuz 2020 tarihine kadar İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna dilekçe ile müracaat etmelerine ve bu tarihten sonra müracaat edenlerin değerlendirmeye alınmamasına,

“2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” doğrultusunda İstanbul İline kurbanlık hayvan girişlerinin 16/07/2020 tarihinden itibaren izin verileceğinden kurban satış yerlerinin buna göre düzenlenmesine,

Belediye Başkanlığı tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerinin taşeron firmalara verilmesi durumunda, yapılan sözleşmenin alınan komisyon kararları doğrultusunda hazırlanması, satış ve kesim yerlerinin belediye veteriner hekimleri ve zabıta görevlilerinin kontrol ve denetiminde olmasının sağlanmasına,

Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu adına İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelinin katılımı ile “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu”(EK-5) ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” (EK-6) her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 60 puan altı değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine ve komisyonumuza rapor sunulmasına, Uygunsuzluk belgesi düzenlenen Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin girişine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılmasına, Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine, belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 10/07/2020 tarihine kadar DHYS (Din Hizmetleri Yönetim Sistemine) girilmesine, bu yerlerin anılan tarihten itibaren Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle Kaymakamlık, Müftülük ve Belediyelerin) internet sitelerinde yayınlanmasına,

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen yerler dışında hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, Belediye zabıta birimleri tarafından sorumluluk alanlarındaki ruhsatsız hayvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına,

Kurbanlık hayvan satış yerlerinin, ilgili tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni verilmemesine,

Komisyonca belirlenen hayvan satış ve kesim yerlerine ait sahip kişi/kurum adı ve TC/Vergi numarası bilgilerinin listelenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne (veteriner@ibb.gov.tr) en geç 10/07/2020 tarihine kadar bildirilmesine,

İlçemiz mülki sınırları içerisinde, Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü elemanlarınca denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına, hayvan taşıma olasılığı bulunan kamyonların tamamının durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Belediye Zabıta Müdürlüğünce yeterli sayıda araç gereç ve personel görevlendirilmesine,

2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6.maddesinin (f) ve (h) bendi gereği Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan özellikle gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da (ağıl) padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” alınarak arşivlenmesine, yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (x) işaretiyle işaretlenmesine. kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (x) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişlerinin asılmasına,

Denetimler esnasında; Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken belgeler olmadan kaçak ve küpesiz olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde yed-i emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede kolluk kuvvetlerince ve Belediye Zabıtalarınca karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda masrafları hayvan sahibince karşılanmak üzere İstanbul Ticaret Borsası Tuzla Canlı Hayvan Şubesine ait işletmede karantinaya alınmasına, karantina merkezlerine sevklerinde bahse konu yerlere götürülene ve kesim işlemi tamamlanana kadar Emniyet veya Jandarma görevlileri tarafından araçlara eşlik edilmesine emniyet birimlerinin sorumluluk alanları içerisinde bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerekli olurların alınmasına ve bu amaçla 7/24 esasına göre gerekli görevlendirmelerin yapılmasına, Belediye Ekiplerince Lojistik destek sağlanmasınave 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli cezai işlemin uygulanmasına, yed-i emine muhalefet edilmesi durumunda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

Meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı Belediye Başkanlığınca, karantina yerlerinin belirlenmesine ve en geç İstanbul İline kurbanlık hayvan girişi tarihi 16/07/2020’a kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilmesine, karantina alanı olarak belirlenen yerlere “KARANTİNA” ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli veya belgesiz ve küpesiz hayvanlar tespit edildiğinde zabıta eşliğinde söz konusu hayvanların karantinaya alınmasına,

Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı Belediyeye bağlı ilgili birimlerce her gün temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulmasına ve kontrollerde bu kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesine, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediye, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda temizlik ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılmasına,

Kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşlarımızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın almamaları ve aldıkları kurbanlık hayvanlarda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere müracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine,

Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulamayacak bir hastalık çıkması durumunda kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek İlçe Belediye ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesine,

Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu üç gün İlçe Belediye Zabıta Birimleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili Kurban Kontrol ve Denetim Birimince aralıksız denetim yapılmasına,

İlgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kendi kurumlarınca yapılmasına, işlem sonuçlarının İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

Kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,

Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu ile iş birliği içerisinde gerekli tedbirleri alacaklardır.

Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma komutanlığı ve Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından alınmasına,

Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirmelerin İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çekmeköy Belediyesi tarafından yapılmasına,

Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çekmeköy Belediyesi tarafından sağlanmasına,
Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların Çekmeköy Belediyesi tarafından asılmasına,

Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır, Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38°C üzerinde olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanmasına,
Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarıların İlçe Emniyet ve Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılmasına.

Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre olmasına ve Kontrolün Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlanmasına,

Her hayvan satış ünitesinde Çadır sahipleri tarafından hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,
Girişte dezenfektan kullanılmasının Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kontrolünün sağlanmasına,
Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan satış alanlarına girmemesinin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanmasına,

1. İstanbul Valiliği İl hıfzıssıhha kurulu kararları gereği İstanbul İlinde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu olduğundan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli kontrollerin yapılmasına,

Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sağlanmasına,
Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,

Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının Çekmeköy Belediyesi tarafından sağlanmasına,
Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ve kâğıt havlu bulundurulmasının Çekmeköy Belediyesi tarafından sağlanmasına,

Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine ve kontrolün İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından sağlanmasına,

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü(Halk Eğitim Merkezi)’nce, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban kesimi konusunda kasaplara yönelik kursların düzenlenmesine, kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanların görevlendirilmesine, aykırı hareket edenler hakkında kanuni işlem yapılmasına,

Çekmeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Çekmeköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden 1’er personel görevlendirilerek 4 kişilik ‘İlçe Kurban Kontrol ve Denetim Birimi’ oluşturulması için ivedi bir şekilde İlçe Müftülüğüne İsimlerin bildirilmesi ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından görevlilere kimlik kartı düzenlenmesi için ilgili kurumların personel bilgilerinin istenmesine, görev alacak her bir personel için İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından “Görevli Kimlik Kartı” düzenlenmesine, İlçe Kurban Kontrol ve Denetim Biriminin 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ kapsamında gerekli denetimleri yapmasına,

İlçe Belediyesi tarafından kesim ve satış yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere, yakalama gereçlerine sahip Kurban yakalama timlerinin oluşturulmasına,

Kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,

Kesim yerlerinde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin Kurban kesim yeri organizasyonunca toplanarak, buna bağlı oluşturulan kulak küpe listelerinin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilmek üzere, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılması için Belediye Zabıtası ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerineyedi (7) gün içinde teslim etmelerine,

Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına,

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban Rehberinin İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlığı, ilgili kurum ve Kuruluşlar ile İlçe Müftülüğünün web sitesinde yayınlanmasına,

Kurban olarak hayvanların özelliklerinin daha iyi anlaşılmasının sağlanabilmesi için Cuma günleri daha faydalı olmak üzere Cami görevlilerinin anlatımlarını arttırılmasına, Satış ve kesim yerlerinde uygulanması gerekli olan dini vecibelerin sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda İlçe Müftülüğünce camilerde hutbe ve vaazlarının yapılmasına, 2020 Kurban tebliği ekinde yer alan (Ek-1) “Duyuru-Kurbanlık Hayvan Satın Alırken Dikkat Edilecek Hususlar” ve (Ek-2) “Duyuru-Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi Hayvanların Kulak Küpe ve Pasaportları” duyurularının cami ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine,

Mahalle Muhtarlıklarına; “Belirlenen kesim yerleri dışında, kaçak kesim yerlerinin zabıtaya bildirilmesi, Kurbanlıkların kulak küpelerinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ulaştırılması, Çocukların etkilenmemeleri için kesim yerlerinden uzak tutulması” hususlarında yardımcı olunması için yazı yazılmasına,

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban bayramından sonra yapılacak olan değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanacak rapor ve Kurban Bayramında kesilen hayvan sayılarının Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanacak rapor sonucunu, İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmek üzere 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 5.maddesi (t) fıkrası hükmüne göre 29/08/2020 tarihine kadar İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

Çekmeköy Belediye Başkanlığının 29/06/2020 tarih ve E.6829 sayılı yazısında belirlenen yerlerin “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” tarafından uygun olup olmadığının denetlenip rapor halinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu’ na bildirilmesi,

“2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulamasına Dair Tebliğ” in 5.maddesi (m) fıkrası gereğince, “İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu” adına Zıraat Bankası Taşdelen Şubesinde hesap açılmasına, Kurban Hizmetleri gelir ve giderlerinin komisyon kararları doğrultusunda harcanmasına,

Bu kararın birer örneğinin gereği için; İlçe Kaymakamlığı (Yazı İşleri Müdürlüğüne), İlçe Belediye Başkanlığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitim Merkezine) ve İlçe Müftülüğü ve TDV Çekmeköy Şubesine gönderilmesine,

İlgili yönetmelik, tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve 2020 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 19. maddesinde belirtilen cezai işlemlerin uygulanmasına,

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 26/06/2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “2020 yılı Kurban Hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ” ve 29/06/2020 tarihli ve 2020/1 İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

Oy birliği ile karar verilmiştir. 29/06/2020

Çekmeköy,Çekmeköy 2020 kurban satış yerleri, Kurnan kesim yerleri

çekmeköyde satılık daire
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ